12283325
4m8f5CVKLrEz|KcnYEPoY/ObWnAY/hMDgYFVbVg3Cpwg1fD3xvqepOmDmGr6bPjIsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Một số hoạt động đầu xuân của Công đoàn THPT
Tin văn hóa thể thao
0

Một số hoạt động đầu xuân của Công đoàn THPT

Bước vào Xuân mới Giáp Ngọ 2014, Công đoàn Trường THPT Lý Chính Thắng (Hương Sơn) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thực sự trở thành mái ấm của tất cả cán bộ, viên chức trong trường.Xác định rõ, “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức trồng nhiều cây ăn quả trong khuôn viên nhà trường. Công đoàn giao mỗi tổ chuyên môn trồng 02 cây ăn quả, cây cảnh có giá trị và có kế hoạch tự chăm sóc, bảo vệ. Công đoàn tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các tổ chuyên môn với mục đích tăng cường sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết, công tác tốt, đưa chất lượng dạy và học ngày một đi lên; giao lưu thể thao là một trong những hoạt động mang tính tập thể mà Công đoàn trường THPT Lý Chính Thắng thường xuyên tổ chức.Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của cán bộ, giáo viên, người lao động thuộc Công đoàn Trường THPT Lý Chính Thắng đã góp phần tích cực cho thành tích chung của trường ngày một đi lên./.
 
Các tin khác