12283325
4m8f5CVKLrEz|KcnYEPoY|1jDxCf2LkkYIXmG/BP1262XJSt6fyrsRB568YaMqe3sEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Lịch thi học kỳ I Toán, Văn, Anh
Thông báo
0
.

Lịch thi học kỳ I Toán, Văn, Anh

TUẦN 18

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Lớp

Thời gian làm bài

Thời điểm giao đề

 

16/12/2016

Ngữ Văn

8, 9

90 phút

7h25’

Tiếng Anh

8, 9

45 phút

9h25’

Ngữ Văn

6, 7

90 phút

13h25’

Tiếng Anh

6, 7

45 phút

15h25’

17/12/2016

Toán

8, 9

90 phút

7h25’

Toán

6, 7

90 phút

9h25’