12283325
4m8f5CVKLrEz|KcnYEPoY|1jDxCf2LkkYIXmG/BP126aMf7wA7D8P3mpFolw6e5FsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017
Thông báo
0
.

Lịch thi học kỳ I năm học 2016 - 2017

LỊCH THI

TUẦN

NGÀY, THỨ

TIẾT

MÔN THI

KHỐI LỚP

GHI CHÚ

 

 

 

17

Thứ ba

02/12/2016

3

Sinh

6, 7, 8, 9

 

Thứ Tư

07/12/2016

3

Vật Lí

6, 7, 8, 9

 

Thứ Sáu

09/12/2016

3

Công nghệ

6, 7, 8, 9

 

Thứ Bảy

10/12/2016

3

Sử

6, 7, 8, 9

 

 

 

 

18

Thứ Hai

12/12/2016

2

GDCD

6, 7, 8, 9

 

Thứ Ba

13/12/2016

2

Hóa

8, 9

 

Thứ Năm

15/12/2016

2

Địa

6, 7, 8, 9